Apertura de la oficina de BetterECO en Dakar

Apertura de la oficina de BetterECO en Dakar